Predstavljanje Cambium Networks LTE rješenja za fiksni širokopojasni pristup

22.5.2018.

Cambium Networks organizirao je cnRanger LTE kick off događaj u Ljubljani za korisnike i partnere. Matt Mangriotis, Product management direktor predstavio je prve inačice Cambium LTE rješenja za fiksni širokopojasni pristup u dva opsega, band 40 koji pokriva 2300 – 2400 MHz i band 38 koji pokriva 2570 – 2620 MHz. Predstavljene su prednosti Cambium LTE rješenja, te primjene.

LTE rješenje dodatno je predstavljeno na konferenciji “Zasebna LTE omrežja za pametna energetska omrežja” u Ljubljani u organizaciji ElektroInštituta Milan Vidmar. Predstavljena je problematika povezivosti uređaja pametnih energetskih mreža i moguća rješenja izgradnje zasebnih FAN (Field Area Network) mreža.